منتخب سردبیر ایران سرور

آخرین مقالات آموزشی

کاور پروتکل ftp

FTP چیست؟ پروتکلی با قدمت ۵۰ سال!

۰
اوضاع خیلی پیچیده بود! ۵۰ سال پیش را می‌گویم. زمانی که حتی انتقال فایل بین دو کامپیوتر هم می‌توانست به یک سردرد اعصاب‌خردکن تبدیل شود!…
فهرست