درحال جستجوی برچسب

regional meeting

اخبار,

اجلاس منطقه‌ای RIPE NCC در تهران

به اشتراک گذاری این مطلب:

اجلاس RIPE NCC چیست: مسئولیت توزیع آدرس‌های IP منطقه خوارمیانه و شمال آفریقا با شرکت RIPE می‌باشد و این شرکت اغلب در مناطق تحت پوشش خود با هدف بررسی مشکلات، اشتراک دانش، اطلاعات و تجربیات، کشف پتانسیل‌های منطقه و معرفی دست آوردها، توسعه‌های جدید شبکه و اینترنت اجلاسی با همراهی ارائه دهننده‌گان

0
به اشتراک گذاری این مطلب: