وضعیت سرورها

وبــلاگ

وضعیت سرورها

DNS سرور های عمومی

  • معرفی سرور DNS با آدرس ۱٫۱٫۱٫۱

    علی اشترخانی یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ آموزش , شبکه

    آدرس های ۸٫۸٫۸٫۸ ، ۴٫۲٫۲٫۴ ، ۴٫۲٫۲٫۳ و …  IP سرورهایی هستند که چون همیشه به صورت Online هستند برای تست ارتباط با اینترنت مورد استفاده قرار می گیرندو dns سرور های عمومی می باشند؛ یعنی کسی که می خواهد ارتباط سیستم خود را با اینترنت چک کند ابتدا ارتباط سیستم را با این IP…

    بیشتر بخوانید