crontab backdoor

  • آموزش
    crontab backdoor

    Backdoorهای پنهان

    امروزه دیگر کدهای مخرب پاسخگوی اهداف تولید کننده‌گانشان نیستند، چون به سادگی شناسایی و حذف می‌گردند. کلید موفقیت مهاجمان برای ایجاد…

    بیشتر بخوانید »
بستن