درحال جستجوی برچسب

سرویس DNS

آموزش, شبکه,

معرفی سرور DNS با آدرس ۱٫۱٫۱٫۱

به اشتراک گذاری این مطلب:

آدرس های ۸٫۸٫۸٫۸ ، ۴٫۲٫۲٫۴ ، ۴٫۲٫۲٫۳ و …  IP سرورهایی هستند که چون همیشه به صورت Online هستند برای تست ارتباط با اینترنت مورد استفاده قرار می گیرندو dns سرور های عمومی می باشند؛ یعنی کسی که می خواهد ارتباط سیستم خود را با اینترنت چک کند ابتدا ارتباط سیستم را

0
به اشتراک گذاری این مطلب: