درحال جستجوی برچسب

دستور apropos

لینوکس,

دستورات پرکاربرد لینوکس – دستور apropos

گاهی ممکن است، شکل یک دستور را ندانیم و نیاز به یک راهنمای مختصر و مفید داشته باشیم تا راهنمایی درباره دستور مورد نظر به ما بدهد. در این مواقع با دانستن کلمه کلیدی و استفاده از این دستور راهنمایی کاملی بدست می آوریم.

با 1000 تومن دامنه خودتونو در عیدونی امسال ثبت کنید! .Com و .IRبزن بریم
+