درحال جستجوی برچسب

بدافزار StealRat‎

آموزش, اخبار, امنیت,

‫‫ظهور دوباره بدافزار StealRat‎

به اشتراک گذاری این مطلب:

شبکه‌های بات ‫شبکه بات شبکه‌ای از میزبان‌های آلوده است که تحت کنترل بک مرکز فرمان دهی واحد (سرور کنترل و فرمان) بوده و با دریافت فرامین از این مرکز اقدامات متناسبی را انجام می‌دهد. سرور کنترل و فرمان (C&C)، کامپیوتری است که فعالیت‌های کامپیوترهای آلوده به بات، روتکیت، worm و یا هر

0
به اشتراک گذاری این مطلب: